Elen Nikolić, administrator, Rijeka

Elen Nikolić, administrator, Rijeka

“Tečaj je odličan! Sva predavanja bila su iznimno interesantna, predavači savršeni! Općenito, atmosfera, prostor, međusobna komunikacija i dobiveno znanje – više od očekivanog!”