Sanja Ljubetić, dipl.iur, Rijeka

“Ovaj tečaj nam na jednom mjestu pruža sve bitne informacije za konkretne korake sa kojima možemo poboljšati kvalitetu života i uči nas kako da koristimo „alate” sa kojima smo rođeni da to znanje možemo primijeniti u praksi za pomoć ne samo sebi već i drugima. Mislim da je prikladan za svaku osobu, koja se pokušava snaći u moru proturječnih informacija o postizanju i održavanju zdravlja, neovisno o stupnju prethodnog znanja o bioenergiji.

Izrazito sam zadovoljna sa načinom na koji je koncipiran tečaj. Mislim da je za konkretan tečaj bolji manji broj polaznika (maksimalno 4) s obzirom da se u takvim manjim grupama može osigurati individualan pristup svakom polazniku u predviđeno vrijeme. Ja sam osobno jako zadovoljna i zainteresirana sam za stjecanje novih znanja na drugim tečajevima koji bi se potencijalno mogli organizirati na tu temu (u istoj režiji).”